torsdag 1 maj 2014

Läsarfråga

1. Är lite nyfiken på hur gruppsammanhållningen ser ut för pojkarna som bor hos er? Det blir väl naturligt en del gnabb och tjafs dem emellan, men hur fungerar det i det stora hela? Har ni lyckats undkomma mobbing eller utfrysning dem emellan?
 
2. Kände pojkarna varandra innan de kom till er?
 
3. Med tanke på deras erfarenheter, hur bemöter det auktoriteter idag? Många har ju blivit svikna av föräldrar, lärare, släktingar, "the director" osv.. "
 
Svar:
 
1. Som du säger så blir det naturligtvis tjafs ibland men på det stora hela tycker jag det är förvånansvärt lite med tanke på hur många de bor på en relativt liten yta. Det är en ganska tuff jargong i huset med många gliringar och skämt mellan killarna men mobbing eller utfrysning har varit väldigt sällsynt. Däremot är grupperingar vanligt. De har alla personer som de föredrar framför andra. De äldsta grabbarna Andrew, Alex och Gwanga är väldigt tighta, modelejonen Brian och Stuart är ofta tillsammans, brödraparen Ian och James, Dan och Tugume samt Ambrose och Ayebare levde flera år ihop på gatan och har med Buddha och numera också Tom fortfarande väldigt starka band till varandra. Ivan tillhörde också den gruppen men eftersom han är mycket yngre tenderar han att nu för tiden oftare dras till Mark och Zakayo. Jag vill dock poängtera att de självklart inte alltid är i dessa grupper, långt ifrån. 
 
2. En del av dem kände varandra sen tidigare.
 
3. Jag skulle säga att de flesta bemöter auktoriteter på samma sätt som barn som inte bott på gatan. De har lärt sig de sociala koderna och beter sig som vilka ungdomar som helst. Vi har ett par stycken där det är en större utmaning och det har varit ett par incidenter där de pratat på ett respektlöst sätt till exempelvis lärare men generellt hanterar de möten med auktoriteter bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar