onsdag 2 december 2015

Intressant ämne

Tack för information och kloka resonemang efter förra inlägget.

Det är bra att man är restriktiv med antibiotika i Sverige. Jag önskar att det vore likadant i Uganda. Men, som några av er poängterade, det är sannolikt andra intressen som spelar in.
 
I Sverige tänker vi ofta långsiktigt medan jag noterat att man i Uganda i betydligt högre utsträckning lever "här och nu". Möjligtvis betraktas risken för resistenta bakterier i framtiden som mindre viktig jämfört med de pengar som eventuellt går att tjäna idag.

Skrämmande.

Och lätt att förfasa sig över. Samtidigt viktigt att komma ihåg att vi lever under så olika förutsättningar. 

Om förhållandena var annorlunda skulle kanske även ugandiska läkare hålla hårdare i sina receptblock.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar