måndag 14 mars 2016

Mer information om Rift Valley

Igår pratades det initialt om att viruset Rift Valley Fever, som ju bekräftats i Kabale, var likvärdigt med Ebola och Marburg. Vad vi vet nu är att de visserligen tillhör samma genre sjukdomar, d.v.s. blödarfeber, men att Rift Valley varken är lika dödligt eller smittsamt.

Viruset är vanligast bland boskapsdjur och mygg. Dock enbart en vis typ av mygga och den är väldigt sällsynt i de här trakterna så risken att bli smittad på det viset anses liten. De två personer som insjuknat arbetar som slaktare. Hur de ådragit sig smittan är fortfarande under utredning, man pratar om att de med största sannolikhet hanterat ett sjukt lamm eller får men inget är ännu bekräftat.

Vetskapen om att vi köpt kött (dock ej lamm) från den lokala marknaden skaver lite trots att myndigheterna intygar att de djuren godkänns av veterinär innan slakt.

Jag hoppas att de drabbade tillfrisknar, källan till smittan snabbt identifieras och att inte fler insjuknar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar