torsdag 3 augusti 2017

Hjärngympa

Intresset för schakspel lever kvar efter introduktionen i vintras, ser jag.

Kul!

Tack vare de fina brädena Dennis fick av Västerås schackklubb kan många spela samtidigt.

January klurar över nästa drag mot Tugume.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar